دوشنبه 7 خرداد 1397
ن : دماپویا

کولر آبي

یک سیستم تهویه مطبوع یک سیستم یا یک ماشین است که در یک منطقه تعریف شده

و معمولا محصور شده توسط هوا، با استفاده از یک چرخه ی تبرید که در آن هوای گرم برداشته شده

و با هوای سردتر و مرطوب جایگزین می شود، هوا را تحت پوشش قرار می دهد. در ساخت و ساز،

سیستم کامل گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع به عنوان سیستم تهویه مطبوع نامیده می شود.

کولر آبي:: برچسب‌ها: گرمایشی , آبرسانی , تصفیه هوا , کولرگازی , پمپ , رادیاتور ,